Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE_countries

krajiny:

  • Czech Republic 
  • Hungary 
  • Bulgaria 
  • Romania 
  • Poland 
  • Slovakia

Hodnotenia úverového rizika krajín CEE.

0 = najnižšie riziko 8 = najvyššie riziko, Platnosť od: 2. Apríla 2010

KrajinaPredchádzajúca klasifikáciaAktuálne prevažujúca klasifikácia
Poľsko22
Česká republika00
Slovensko00
Maďarsko00
Rumunsko44
Bulharsko44

Klasifikácia hodnotenia rizika podľa OECD hodnotí krajiny z pohľadu rizika splácania exportných úverov. Má priamy vplyv na minimálnu sadzbu rizikovej prirážky pri poisťovaní vývozných úverov. Čím nižší je rating (najlepší: 0) tým je aj vnímanie rizika splácania úverov pre zahraničných obchodných partnerov nižšie.
Zdroj: OECD (PDF document 0.05 MB)


Stredná a

východná Európa.Vedeli ste, že... ?


...v roku 2007 vstúpili Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko do Schengenského priestoru. Bulharsko a Rumunsko očakávajú ukončenie prístupového procesu už v roku 2012.


Prečo investovať v

strednej a východnej Európe?


Počas 15 ročného ekonomického boomu sa krajiny regiónu CEE tešili z hospodárskeho rastu, ktorý bol dvakrát väčší ako v západnej Európe. V dôsledku hospodárskej krízy však v roku 2008 nastalo náhle zastavenie pozitívneho vývoja. .Niekoľko štátov tohto regiónu bolo hospodárskou krízou zasiahnutých výraznejšie. Príčina bola v tom, že tieto štáty boli práve v tomto období v procese rýchleho rozvoja, ktorý bol podporovaný zahraničným kapitálom. Situácia spôsobila utlmenie, alebo úplne odseknutie zahraničných investícii, čo malo na hospodárstva týchto krajín okamžité negatívne dôsledky.

V polovici roku 2011 už môžeme povedať, že krajiny CEE vykazujú znaky oživenia. Rýchlosť ozdravovacieho procesu je v jednotlivých krajinách rôzna. Každá z nich má však veľa príležitostí pre budúci ekonomický rozvoj. Hlavnou výhodou je geografická poloha, ktorá investorom otvára trh s 200 miliónmi spotrebiteľov. Ďalšími atraktívnymi parametrami sú kvalitná pracovná sila za relatívne nízke náklady a dobré prostredie pre zahraničné investície a rozvoj podnikania. V celom regióne existuje ešte veľa nevyužitých príležitostí, ako napríklad obrovská plocha ornej pôdy, dobré zručnosti v technickej a technologickej oblasti, investičné stimuly alebo jedinečné turistické destinácie.

Nízke náklady na pracovnú silu, spoločne s dobre rozvinutou infraštruktúrou, priťahujú mnoho západných firiem. Súčasne sa však v globálnej konkurencii presadzujú stále častejšie aj domáce spoločnosti. Za posledných niekoľko rokov prekonal ekonomický rast regiónu CEE celkové výsledky globálnej ekonomiky.

Región CEE si stále zachováva základné podmienky pre udržanie hospodárskeho rastu. Dobré vyhliadky majú predovšetkým proreformne orientované ekonomiky, ktoré kvôli vstupu do EU nastúpili cestu zlepšovania podnikateľského prostredia a daňových a sociálnych reforiem . Tieto konštatovania potvrdzuje fakt, že predovšetkým najväčšie ekonomiky regiónu (Poľsko a Česká republika), ale spolu s nimi aj Slovensko, zvládli globálnu hospodársku krízu s prekvapivými úspechmi. Podľa odhadov sa aj najviac zasiahnuté krajiny, ako napríklad Maďarsko, zotavia a začnú dosahovať rastúce čísla už o pár rokov. Potenciál tohto regiónu zvýrazňuje integračný proces krajín do Eurozóny a Schengenského priestoru.

Každá z krajín regiónu CEE ponúka rôzne pridané hodnoty pre investorov, špecifické podnikateľské prostredie a samozrejme, vlastnú a jedinečnú kultúru. Celý región však spája zaslúžený úspech v snahe integrovať sa do globálnej trhovej ekonomiky prostredníctvom úspešných reforiem a vytvárania vhodného prostredia pre domácich podnikateľov, ale aj zahraničných investorov. Stabilita v regióne a ekonomická situácia tak v súčasnosti robia z tejto lokality jednu z najatraktívnejších investorských destinácii na svete.