Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE_bulgaria_map

Všeobecné údaje Bulharsko

Oficiálny názov:Bulharská republika (Republika Bulgaria)
Rozloha:110 879 km2
Hlavné mesto (and largest city):Sofia (zároveň najväčšie mesto)
Počet obyvateľov:7,4 mil.
Urbanizácia:71%
Celková miera gramotnosti dospelých:98.2% (% ľudí vo veku 15 a viac rokov)
Mena:Bulharský lev - 1 EUR = 1,95557 BGN (od septembra 2011)
Susedné krajiny:Grécko, Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko
Najväčšie mestá:
(osídlenie)
Inhabitants in major towns of Bulgaria
Členstvo:EÚ, NATO, OSN, Rada Európy, WTO, OBSE, Organizácia krajín Čiernomorskej hospodárskej spolupráce
Prírodné zdroje:bauxit, meď, olovo, zinok, bizmut, mangán, kamenná soľ, sadra, kaolín a mramor. Menšie ložiská železa, zlata, striebra, uránu, chromitu a niklu.


Ekonomický profil Bulharsko

HDP:73, 9029 miliárd EUR (2010)
Priemerná hrubá mesačná mzda:342 EUR (2010)
Dane:rovná daň 10%
HDP zloženie:GDP composition
Štruktúra exportu:Top export products
Najväčší exportní partneri:Top export partners
Doing Business 2011:Pozícia: 51, Zmena v poradí: -7


Makroekonomicky vývoj Bulharska

Zistite viac informácií o makroekonomickom vývoji Bulharska. Stiahnite si PDF súbor Bulgaria’s macroeconomic development (PDF document 0.29 MB) a nájdite viac dôvodov prečo investovať v Bulharsku.


Why to invest in Bulgaria

Bulharsko


Republika BulgariaVedeli ste, že ...?


... v roku 1980 sa Bulharsko stalo známe ako Silicon Valley Východného bloku, kvôli veľkému vývozu výpočtovej techniky. V roku 2002 sa krajina umiestnila na 8. mieste na svete v celkovom počte ICT špecialistov.


4 dobré dôvody prečo

investovať v Bulharsku


Strategická poloha: Bulharsko má unikátnu a strategicky významnú geografickú polohu. Krajina už od staroveku slúžila ako hlavná križovatka medzi Európou, Áziou a Afrikou. V súčasnosti prechádza cez územie Bulharska päť z desiatich transeurópskych koridorov. Spolu s Rumunskom tvorí jediný prístup krajín EU k Čiernemu moru.

Žiadny daňový raj – ale atraktívny daňový systém: Bulharsko je jednou z najpríťažlivejších krajín EÚ v oblasti zdaňovania. Pre investorov je atraktívna rovná daň na úrovni 10%. Zaujímavé je aj dvojročné oslobodenie od DPH v prípade dovozu technológie pre investičné projekty s rozpočtom viac ako 5 miliónov Eur. Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia má Bulharsko podpísané so 63 krajinami.

Nízke pracovné a prevádzkové náklady: Bulharsko disponuje približne 4,8 mil. práceschopnými obyvateľmi. Mnohí Bulhari majú vzdelanie a silné zázemie v oblasti strojárstva, medicíny, ekonómie a vedy. Drvivá väčšina z nich má stredoškolské, technické alebo odborné vzdelanie. Ďalšie stimuly pre investície a rozvoj obchodných aktivít v Bulharsku sú nízke náklady na pracovnú silu a najnižšie prevádzkové náklady medzi krajinami EÚ.

Atraktívne príležitosti: Bulharsko patrí k najlacnejším krajinám EU. Nízke ceny a stále veľké množstvo aktív a investičných príležitostí a robia z Bulharska atraktívnu lokalitu pre investorov.