Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE Hungary map

Všeobecné údaje Maďarsko

Oficiálny názov:Maďarská republika
Rozloha:93 030 km2
Hlavné mesto:Budapešť (zároveň najväčšie mesto)
Počet obyvateľov:9,9 mil.
Urbanizácia:68%
Celková miera gramotnosti dospelých:99,4% (% ľudí vo veku 15 a viac rokov)
Mena:Maďarský forint - 1 EUR = 286.781 HUF (od septembra 2011)
Susedné krajiny:Rakúsko, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina
Najväčšie mesta:
(osídlenie)
Členstvo:EÚ, NATO, OECD , Vyšehradská skupina, Schengen
Prírodné zdroje:bauxit, uhlie, zemný plyn, úrodná pôda, orná pôda


Ekonomicky profil Maďarsko

HDP:135,943 miliárd EUR (2010)
Priemerná hrubá mesačná mzda:715 EUR (2010)
Dane:dane z príjmu 19%, dane z príjmu podnikateľov s výnosmi do 250 miliónov HUF - 10%
HDP zloženie:
Štruktúra exportu:
Najväčší exportní partneri:
Doing Business 2011:Pozícia: 46, Zmena v poradí: +6


Makroekonomický vývoj Maďarska

Zistite viac informácií o makroekonomickom vývoji Maďarska. Stiahnite si PDF súbor Hungary’s macroeconomic development (PDF document 0.29 MB) a nájdite viac dôvodov prečo investovať v Maďarsku.


Why to invest in Hungary

Maďarsko


MagyarországVedeli ste, že ...?


.... V roku 1946 vydalo Maďarsko bankovky v nominálnej hodnote 1.000.000.000.000.000.000 pengo (jeden trilión pengo ) – čo je doteraz najvyššou hodnotou bankovky na svete.


4 dobré dôvody prečo

investovať v Maďarsku


Výhodná poloha: Zo strategického hľadiska má Maďarsko veľmi dobrú geografickú polohu v strednej Európe s vysoko rozvinutou cestnou, železničnou, leteckou a vodnou dopravou. Dlhodobo táto krajina slúži ako obchodná križovatka medzi východom a západom. Celou krajinou prechádza rieka Dunaj – jedna z najvýznamnejších vodných ciest v Európe. Dunaj spája Maďarsko s Nemeckom, Rakúskom, Slovenskom a Rumunskom. Ďalšia rieka, ktorá preteká cez Maďarsko je rieka Tizsa, ktorá má významnú úlohu v regióne strednej Európy. Spája Maďarsko so Srbskom, Rumunskom, Slovenskom. Maďarsko zároveň susedí s Ukrajinou, ktorá je považovaná za vstupnú bránu na rusky hovoriace trhy.

Nevyužité zdroje:Maďarsko ponúka vysoko vzdelanú pracovnú silu, pretože takmer 70% obyvateľov vysokoškolského veku na maďarských vysokých školách aj študuje. Vzhľadom na to že v posledných rokoch zažila krajina relatívne stagnujúci hospodársky vývoj, ponúka maďarský trh práce veľa investičných výhod a stimulov. Maďarsko je v súčasnosti obľúbenou destináciou pre zahraničných investorov v oblasti automobilového priemyslu, ako sú General Motors, Suzuki a Audi (najväčšia fabrika v strednej Európe).

Poľnohospodárska pôda: Jeden z najdôležitejších maďarských prírodných zdrojov je orná pôda. Približne 83% z celkovej rozlohy krajiny je vhodných na pestovanie. 50% z celkovej rozlohy krajiny je pokrytých ornou pôdou, čo je vynikajúci ukazovateľ v porovnaní s ostatnými krajinami EU. Vzhľadom na to že Maďarsko zatiaľ nemá dostatočne veľa tuzemských energetických zdrojov a surovín potrebných pre ďalší rozvoj priemyslu, potenciál tejto krajiny nie je stále naplno využitý.

Dobre vyvinutý cestovný ruch: Maďarsko patrí medzi 30 najznámejších turistických destinácií na svete. Je známe jednou z najsilnejších tradícií v kúpeľníctve v rámci celej Európy. Krajina ponúka približne 1500 kúpeľov a najväčšie termálne jazero na svete – Jazero Hévíz. Budapešť je jediné európske hlavné mesto, ktoré využíva termálne pramene. Maďarsko láka viac ako 8 miliónov turistov ročne, z čoho 2,3 milióna turistov navštívi Budapešť.