Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE_moldova_maps

Všeobecné údaje o Moldavsku

Oficiálny názov:Moldavská Republika (Republica Moldova)
Rozloha:33 846 km2
Hlavné mesto (and largest city):Kišinev (zároveň najväčšie mesto)
Počet obyvateľov:3,6 mil.
Urbanizácia:47%
Celková miera gramotnosti dospelých:99,1% (% ľudí vo veku 15 a viac rokov)
Mena:Moldavský leu - 1 EUR = 15,45 MDL (Apríl 2012)
Susedné krajiny:Rumunsko, Ukrajina
Najväčšie mestá:
(osídlenie)
Inhabitants in major towns of Moldova
Členstvo:Organizácia spojených národov, Rada Európy, WTO, OBSE, GUAM, CIS, BSEC. Moldavsko v súčasnosti ašpiruje na členstvo v EÚ
Prírodné zdroje:lignit, fosfor, sádra, orná pôda, vápenec


Ekonomický profil Moldavska

HDP:9,1 miliárd EUR (2011)
Priemerná hrubá mesačná mzda:217 EUR (2011)
Dane:daň z príjmov 12%
HDP zloženie:GDP composition
Štruktúra exportu:Top export products
Najväčší exportní partneri:Top export partners
Doing Business 2011:Pozícia: 88, Zmena v poradí: +8


Makroekonomicky vývoj Moldavska

Zistite viac informácií o makroekonomickom vývoji Moldavska. Stiahnite si PDF súbor Moldova’s macroeconomic development (PDF document 0.29 MB) a nájdite viac dôvodov prečo investovať v Moldavsku.


Why to invest in Moldova

Moldavsko


Republica MoldovaVedeli ste, že ...?


... Moldavsko je domovom jednej z najväčších jaskýň na svete. Jaskyňa sa nachádza v meste Cirva a má jednu z najdlhších podzemných ciest.


4 dobré dôvody prečo

investovať v Moldavsku


Podpora zahraničných investícií: Moldavsko má bilaterálne investičné dohody s 36 krajinami. Poskytuje dobrý systém podpory pre všetky typy investícií, bez ohľadu na oblasť obchodnej činnosti a región investícií. Zahraniční investori majú v rámci právnych predpisov rovnaké práva ako miestni investori, a nedochádza k diskriminácii na základe občianstva, bydliska a pôvodu investora. Neexistujú žiadne obmedzenia na výšku kapitálu, ktorý môže byť investovaný s výnimkou minimálneho zákonného kapitálu, ktorý sa vzťahuje na tuzemských i zahraničných investorov, bez ohľadu na ich pôvod. Moldavsko v súčasnej dobe láka nových investorov v oblasti energetiky. Krajina takisto liberalizovala trh s pozemkami pre zahraničných investorov.

Dobré vzdelanie, lacná pracovná sila: Moldavsko má mieru gramotnosti dospelých 99,1%. Kvalifikovaná pracovná sila je ľahko dostupná, vrátane mnohých pracovníkov so špecializovanými a technickými zručnosťami. Do roku 2010 bola mirgácia pracovnej sily veľmi vysoká a viedla k nedostatku pracovníkov v poľnohospodárstve a v stavebníctve. Avšak vzhľadom k silnému vplyvu ekonomickej krízy v západoeurópskych krajinách sa moldavská pracovná sila postupne začala vracať domov. Pracovná sila v Moldavsku zvyčajne rozpráva viac ako jedným cudzím jazykom (Ruština, Angličtina, Nemčna alebo Francúzstina), zatiaľ čo priemerná mesačná mzda v Moldavsku je 217 EUR – najnižšia v Európe.

Krajina ktorá hraničí s EÚ: Moldavsko leží na križovatke západnej a východnej Európy. V súčasnosti krajina udržiava obchodné vzťahy s členmi EÚ, ako aj s Ruskom a Ukrajinou. Moldavsko sa chce začleniť do Európskej Únie a taktiež posliniť hospodárske vzťahy so susednými krajinami Balkánu. Krajina sa stlala členom Svetovej obchodnej oragnizácie v roku 2001. Tiež je členom Organizácie spojených národov, Rady Európy, OBSE, GUAM, CIS, Organizácia krajín Čiernomorskej hospodárskej spolupráce. Pučnúc rokom 2008 EÚ jednostranne poskytuje Moldavsku autonómne obchodné zvýhodnenia, ktlré rozšírili bezcolný moldavského tovaru na trhy EÚ.

Zóny voľného obchodu: Moldavská vláda vytvorila zóny voľného obchodu (ZVO) a cieľom prilákať miestnych a zahraničných investorov a stimulovať vývoz z Moldavska. Tieto lokality sú zákaznícky prívetivé a ich obyvatelia tažia zo širokej škály daní a vlastných privilégií. V súčasnosti v Moldavsku existuje 7 zón voľného obchodu vrátane medzinárodného slobodného prístavu Giurgiulesti a medzinárodného slobodného letiska Marculesti. Škála priemyselného tovary vyrobeného v ZVO sa počas poslených rokov výrazne spestril. V Moldavsku je tiež 10 priemyselných parkov, ktoré pokrývajú celkovú oblasť 175 ha.