Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE_poland_map

Všeobecné údaje Poľsko

Oficiálny názov:Poľsko (Rzeczpospolita Polska)
Rozloha:312 679 km2
Hlavné mesto:Varšava (zároveň najväčšie mesto)
Počet obyvateľov:38,2 mil.
Urbanizácia:61%
Celková miera gramotnosti dospelých:99,8% (% ľudí vo veku 15 a viac rokov)
Mena:Zlotý - 1 EUR = 4,34125 PLN (od septembra 2011)
Susedné krajiny:Nemecko, Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Litva
Najväčšie mestá:
(osídlenie)
Členstvo:EÚ, NATO, OSN, WTO, OECD, EEA, Medzinárodná energetickej agentúra, Rada Európy, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, G6 a Višegrádska skupina
Prírodné zdroje:uhlie, síra, meď, zemný plyn, striebro, olovo, soľ, jantár, orná pôda


Ekonomický profil Poľsko

HDP:522, 274 miliárd EUR (2010)
Priemerná hrubá mesačná mzda:870 EUR (2010)
Dane:dane z príjmu 19%
HDP zloženie:
Štruktúra exportu:
Najväčší exportní partneri:
Doing Business 2011:Pozícia: 70, Zmena v poradí: +3


Makroekonomicky vývoj Poľska

Zistite viac informácií o makroekonomickom vývoji Poľska. Stiahnite si PDF súbor Poland’s macroeconomic development (PDF document 0.29 MB) a nájdite viac dôvodov prečo investovať v Poľsku.


Why to invest in Poland

Poľsko


Rzeczpospolita PolskaVedeli ste, že ...?


... Poľsko je jednou z krajín ktorá má najväčší počet jazier na svete. V Európe má iba Fínsko väčšiu hustotu jazier.


4 dobré dôvody prečo

investovať v Poľsku


Silný ekonomický vývoj: Poľsko sa považuje za najvýznamnejší trh zo všetkých nových členských krajín EÚ , s celkovým počtom spotrebiteľov 38 miliónov. Táto krajina je jedinou v EU, ktorá sa vyhla poklesu HDP počas recesii v neskorých 2000 rokoch a ktorá je teraz zaradená na 20-om meste v celosvetovom rebríčku najvyššieho HDP. Podľa reportov od Credit Suisse správy, sú Poliaci druhým najbohatším národom v strednej Európe, hneď po Čechoch.

Centrálne postavenie: Výborná geografická poloha, priamo v centre Európy, robí z tejto krajiny ideálnu destináciu pre investície podnikov zameraných na západne a východne trhy. Medzinárodné trasy, ktoré prechádzajú cez Poľsko sa neustále rozvíjajú a modernizujú vďaka značnej pomoci z fondov a dotácií EÚ.

Veľký kus z koláča: Z celkovej sumy 307,6 miliárd EUR, ktorá bola pridelená Európskou Úniou na dosiahnutie cieľov uvedených v európskej kohéznej politiky, je Poľsko povinné dostať 80 miliárd EUR. Finančné prostriedky prispejú k rozvoju ekonomiky v dvoch smeroch. V prvom rade budú tieto prostriedky využité na zlepšenie súčasného podnikateľského prostredia. Zároveň však budú využité aj na posilnenie posilnia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov s cieľom zabezpečiť tak rozvoj ako aj praktické implementácie inovácií a moderných technológií.

Cestovný ruch: V Európskom rebríčku krajín s najväčším počtom liečebných kúpeľov je Poľsko umiestnené na siedmom mieste. Ako sme už spomenuli, je to krajina, ktorá má po Fínksu najväčší počet jazier v Európe. Poľský cestovný ruch bol financovaný vo výške takmer 231 miliónov EUR z európskych dotácií. V období 2007-2015 môžu aj zahraniční podnikatelia v oblasti cestovného ruchu využiť dotácie z fondov Európskej Únie. V súčasnej dobe v krajine Prebieha 2,8 tisíc investičných projektov spojených s cestovným ruchom. Ďalším pozitívnym faktorom pre rozvoj cestovného ruchu je usporiadanie Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2012, ktoré bude Poľsko hostiť spoločne s Ukrajinou.