Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
CEE_romania_map

Všeobecné údaje Rumunsko

Oficiálny názov:Rumunsko (România)
Rozloha:238 391 km2
Hlavné mesto:Bukurešť (zároveň najväčšie mesto)
Počet obyvateľov:21,9 mil.
Urbanizácia:57%
Celková miera gramotnosti dospelých:98% (% ľudí vo veku 15 a viac rokov)
Mena:Rumunský (nový) Leu - 1 EUR = 4,29081 RON (od septembra 2011)
Susedne krajiny:Bulharsko, Maďarsko, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina
Najväčšie mestá:
(osídlenie)
RO_Largest cities
Členstvo:NATO (2004), EÚ (2007)
Prírodné zdroje:(pokles rezerv), drevo, zemný plyn, uhlie, železná ruda, soľ, orná pôda


Ekonomický profil Rumunsko

HDP:121,9 miliárd EUR (2010)
Priemerná hrubá mesačná mzda:446 EUR (2010)
Dane:rovná daň vo výške 16%
HDP zloženie:RO_GPD-Composition
Štruktúra exportu:RO_Top-Exports
Najväčší exportní partneri:RO_Export-partners
Doing Business 2011:Pozícia: 56, Zmena v poradí: -2


Makroekonomický vývoj Rumunska

Zistite viac informácií o makroekonomickom vývoji Rumunska. Stiahnite si PDF súbor Romania’s macroeconomic development (PDF document 0.29 MB) a nájdite viac dôvodov prečo investovať v Rumunsku.


Why to invest in Romania

Rumunsko


RomâniaVedeli ste, že ...?


... Rumunská mena "leu" je iba jednou z troch „Plastových Bankoviek“ na svete - bankovky sú vyrobené z polyméru, ktorý sa pre ten istý účel používa iba v Austrálii a na Novom Zélande.


4 dobré dôvody

prečo investovať v Rumunsku


Cez Dunaj do Čierneho mora: Rumunsko je situované na križovatke medzi EU, Balkánskymi krajinami a bývalými sovietskymi republikami. Vďaka geografickej polohe ponúka Rumunsko atraktívne príležitosti pre dopravu a logistiku. V krajine sa stretávajú tri významné dopravné tepny: dopravný koridor spájajúci západnú a východnú Európu, koridor spájajúci severnú a južnú Európu a rieka Dunaj. Dunaj prostredníctvom kanálu Dunaj – Mohan – Rín spája rumunský prístav Constanta (najväčší pristav na brehu Čierneho Mora) so severnou Európou. Rieka je zároveň využívaná aj pri vnútrozemskej doprave.

Atraktívny domáci trh: Viac ako 21 miliónov obyvateľov (7 najväčší trh v EU) a neustále rastúca kúpna sila obyvateľstva robia z Rumunska jeden z najatraktívnejších trhov v regióne.

Pracovná sila: Rumunsko ponúka kvalifikovanú pracovnú silu s dobrou znalosťou cudzích jazykov, informačných technológií, strojárstva. Konkurencie schopnosť dopĺňa nízka cena práce. V súčasnej dobe krajina sa snaží vyriešiť problém migrácie vzdelaných pracovníkov, ktorí sa sťahujú do zahraničia za vyššími zárobkami. Rumunsko má stanovene strategické ciele pre obdobie 2007-2013, ktoré sa orientujú na zlepšenie systému vzdelávania obyvateľstva, zníženie nezamestnanosti, zvýšenie počtu vysoko kvalifikovaných odborníkov a zlepšenie produktivity a konkurencie schopnosti krajiny.

Silné oživenie: Očakávaný rast HPD v roku 2011, nízka miera nezamestnanosti, nízka úroveň hrubého verejného dlhu a zvýšenie exportu sú ukazovateľmi toho, že Rumunsko ukazuje pozitívny vývoj po recesii z rokov 2009-2010. Po obdržaní multilaterálneho balíku pôžičiek, začalo Rumunsko realizovať ozdravný program, ktorý zahŕňa štrukturálne reformy pre obnovenie stability na finančných trhoch a pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Rumunská vláda realizuje rad ďalších programov, ktoré sú zamerané na podporu zahraničných investícii, podporu investícii do výskumu a vývoja a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov a krajiny. Súčasťou opatrení proti globálnej hospodárskej kríze je aj sociálna reforma.