Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Business news from and about weastra and its market


NOVÁ trhová štúdia: analýza celosvetového trhu pre východiskové chemikálie vyrábané z biomasy

12. April, 2012weastra momentálne pracuje na projekte BioConSepT (Bio-Conversion and Separation Technology), ktorý je financovaný európskou komisiou. Cieľom tohto projektu je demonštrovať realizovateľnosť priemyselných bielych biotechnologických procesov pre konverziu druhej generácie biomasy na východiskové chemikálie.

weastra je súčasťou konzorcia, ktorého hlavným koordinátorom je holandský výskumný ústav a skladá za z 31 partnerov výskumných a technologických organizácií, veľkých priemyselných podnikov a malých a stredných podnikov z 12 krajín. Projekt má celkový rozpočet 13 miliónov EUR, z čoho 8,9 milióna EUR je financovaných z Európskej Únie.

Našou úlohou v tomto projekte je analýza celosvetového trhu pre východiskové chemikálie vyrábané z biomasy a ich potenciál využitia ako náhrady za východiskové chemikálie vyrábané z ropy. Naša práca zahŕňa nasledovné analýzy:

  • analýza veľkosti a hodnoty trhu pre každú definovanú východiskovú chemikáliu osobitne
  • analýza spotrebiteľských potrieb
  • analýza trhového potenciálu a trendov pre každú definovanú východiskovú chemikáliu osobitne