Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
o_spolocnosti_weastra

doma v strednej a východnej Európe.

Mapa strednej a východnej európy


weastra s.r.o.

fakty.


Úspešní a rýchlo rastúci.

Spolu s našimi klientmi.


o nás.


Spoločnosť weastra s.r.o. začala svoju činnosť v marci 2004 v Nitre. Založila ju a úspešne ju ďalej rozvíja p.Viera Liebe. Naše sídlo je naďalej v Nitre, ale väčšina činností sa vykonáva v našich priestoroch v Bratislave.

Portfólio našich služieb zahŕňa poradenstvo v oblasti optimalizácie nákladov a procesov, rastových stratégií, ako aj realizáciu špecializovaných trhových štúdií a komplexných projektov spojených s expanziou na nové trhy. Pôsobíme na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Naša spoločnosť stabilne rastie. Sme lídrom v oblasti strategického poradenstva pre región strednej a východnej Európy. Od vzniku našej spoločnosti sa obrat a finančné výsledky viackrát znásobili čo súviselo aj s postupným rastom počtu zamestnancov.

Aj naďalej expandujeme naše aktivity. Popri dynamickom rozvoji zostáva kvalita poskytovaných služieb našou najvyššou prioritou.

Naše hodnoty

Všetko sa u nás točí okolo našich klientov a ich potrieb. Prečítajte si aké sú naše hodnoty a na čo kladieme najväčší dôraz pri našej práci.

Spolupráca

Spolupracujeme len s najlepšími z najlepších. Prečítajte si viac o partneroch spoločnosti weastra.

Team

Náš tím je Váš tím. Prečítajte si viac o tíme špičkových konzultantov s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí sú Vám k dispozícii.