Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Strategy consulting services in CEE markets

nikdy sa nezastavíme.

Byť dobrý pre nás nikdy nie je dostatočné. Vždy ideme na plný výkon. Tento prístup je vo všetkom, čo robíme. Neustále postupujeme vpred. Ale vždy len v súlade s našimi hodnotami. Prečítajte si viac o našich firemných hodnotách.

Informácie o výberovom konaní

V prípade Vášho záujmu prosíme o zaslanie štruktúrovaného životopisu a motivačného listu na adresu jobs@weastra.com.

S vybranými kandidátmi budeme mat telefonické pohovory. Na základe výsledkov tohto kola, úspešní kandidáti budú pozvaní na osobný pohovor ktorý zahŕňa aj riešenie prípadových štúdii.


Consultant – Optimalizácia

Vašou úlohou bude prispievať ako člen tímu k príprave projektov zameraných na trhové analýzy a optimalizácie v rámci Slovenska, Českej Republiky a iných krajín strednej a východnej Európy.

 • pracovať pod dohľadom na moduloch projektov
 • analyzovať všetky dostupné a relevantné informácie týkajúce sa projektu na základe internetových a iných zdrojov
 • zúčastňovať sa rozhovorov a workshopov s vedením a s kľúčových zamestnancami spoločnosti s cieľom pochopiť situáciu klienta a problémy, ktorým čelí, analyzovať náklady a potenciál pre zlepšenie
 • vykonávať telefónne rozhovory s potenciálnymi partnermi a odborníkmi na trhu s cieľom získať lepší prehľad v odbore a o budúcich trendoch
 • analyzovať získané informácie so zameraním na procesy, výkonové prekážky a ich príčiny pomocou využitia rôznych metód
 • navrhnúť zlepšenie procesov a pripraviť vstupy pre formuláciu záverov a stratégie pre konkrétne oblasti (napr. marketing, ľudské zdroje, logistika, atď)
 • pripravovať prezentácie v PowerPointe s výsledkami ktoré budú prezentovane klientovi
 • podporovať implementácie pomocou prípravy implementačných plánov, procesných príručiek a pomocou školenia kľúčových zamestnancov

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • Zameranie, odbor

  • ekonomické, technické

  Jazykové znalosti

  • Anglický jazyk – expert, tlmočenie a Český jazyk – aktívne alebo Slovenský jazyk – aktívne alebo Poľský jazyk – aktívne alebo Maďarský jazyk – aktívne

  Počítačové znalosti – používateľ

  • Internet (e-mail, www) – pokročilý
  • Microsoft Excel – pokročilý
  • Microsoft Outlook – základy
  • Microsoft PowerPoint – pokročilý
  • Microsoft Word – základy

  Osobnostné požiadavky a zručnosti

  Náš ideálny kandidát je ten, kto:

  • je cieľavedomý a pracuje systematicky
  • má analytické myslenie a je schopný efektívne riešiť problémy
  • je dobrý tímový hráč
  • venuje pozornosť detailom, ale je schopný vnímať veci aj z nadhľadu
  • ovláda PowerPoint a Excel
  • už žil alebo študoval v zahraničí
  • ma pracovné skúsenosti (na čiastočný úväzok počas štúdia, alebo 1-3 roky odbornej praxe)
  • vníma cestovanie ako prirodzenú časť práce