Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Hodnoty_spolocnosti_weastra

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


naše hodnoty.


Naše hodnoty slúžia ako základný rámec pre naše každodenné aktivity a rozhodnutia.

  • Prinášať merateľnú pridanú hodnotu každému klientovi na základe konkrétnych a implementovateľných odporúčaní
  • Byť vždy zárukou kompetentnosti, profesionality a objektívnosti
  • Byť spoľahlivým partnerom v každej situácii
  • Konať vždy transparentne s našimi klientmi aj v rámci firmy
  • Správať sa podľa kresťanských hodnôt
  • Mať radosť zo (spolu)práce s našimi klientami