Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Poradensky_team_weastra


náš tím. váš tím.


Náš tím je zložený z vysoko kvalifikovaných konzultantov s medzinárodnými skúsenosťami, ktoré získali z pôsobenia v oblastiach manažérskeho poradenstva, business developmentu a marketingu.

V našom tíme máme expertov na ekonomiku, optimalizácie nákladov a procesov vo výrobných podnikoch, ako aj expertov na trhové analýzy. weastra podporuje svojich klientov, ktorí chcú expandovať na nové trhy, vypracúvaním stratégií v oblasti rastu pomocou zefektívnenia marketingu a predaja alebo formou mergers and acquisitions. Znalosti a skúsenosti v týchto oblastiach sú zárukou nášho profesionálneho výkonu v oblasti poradenstva. Naši konzultanti majú taktiež bohaté skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky, vďaka čomu weastra obsadila vhodný personál pre niekoľkých klientov z rôznych odvetví regionálnych trhov.

weastra taktiež spolupracuje s množstvom externých odborníkov pre špeciálne odvetvia priemyslu alebo technológie a so skúsenými lokálnymi konzultantmi vo všetkých krajinách CEE.

Konzultanti tímu weastra sa plynule dohovoria po anglicky, nemecky, španielsky, maďarsky, slovensky, česky, rusky, bulharsky a rumunsky.