Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Hľadanie partnerov pre nemeckého výrobcu v Bulharsku a Rumunsku

Významný nemecký výrobca domáceho a záhradného vybavenia pre domácich a profesionálnych majstrov, sa rozhodol využiť naše služby pri hľadaní nových partnerov pre spoluprácu v krajinách strednej a východnej Európy.

V prvej fáze projektu sme sa zamerali na zmapovanie Bulharského a Rumunského trhu s cieľom identifikovať potenciálnych strategických partnerov. Mapovanie trhov prebiehalo prostredníctvom sekundárneho a primárneho prieskumu, čoho výsledkom bolo zúženie výberu na niekoľko spoločností, ktoré prejavili záujem o stretnutie a spoluprácu s nemeckým výrobcom.

V ďalšom kroku sme zorganizovali a koordinovali stretnutia potenciálnych budúcich partnerov s našim klientom v oboch krajinách, v Bulharsku aj Rumunsku, a každé stretnutie sa konalo za našej prítomnosti. Osobné stretnutia so zástupcami týchto výrobných spoločností umožnili nášmu klientovi lepšie pochopiť situáciu na danom trhu a taktiež zistiť potenciál každej z týchto spoločností.

V tomto kroku náš klient analyzuje všetky obchodné návrhy a pripravuje stratégiu, akým spôsobom bude s týmito výrobnými spoločnosťami spolupracovať.