Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Identifikácia najrelevantnejších hráčov na poľskom, českom a slovenskom trhu pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti poskytovania podnikových služieb

weastra pomohla  jednej z vedúcich nadnárodných spoločností v oblasti poskytovania podnikových služieb (testovanie, meranie a certifikácia)  identifikovať poľský, český a slovenský trh za účelom identifikácie najrelevantnejších hráčov na trhu. Na základe priamej komunikácie s manažmentom vybraných spoločností weastra zadefinovala záujem týchto spoločností o možnú spoluprácu, ich trhovú pozíciu, smerovanie a očakávaný vývoj.

Výsledkom efektívneho a objektívneho ohodnotenia spoločností – potenciálnych obchodných partnerov bolo zorganizovanie obchodných stretnutí manažmentu týchto spoločností so zástupcami potenciálneho investora