Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Komplexná podpora expanzie pre spoločnosť Forstinger Handel und Service GmbH

Najväčší rakúsky maloobchodný predajca autopríslušenstva sa pri svojej expanzii na Slovensko spoľahol na služby spoločnosti Weastra. Tie zahŕňali na mieru pripravené aktivity v oblasti hľadania miesta predaja a personálu , stratégie vstupu na trh, marketingového poradenstva, analýzy konkurencie, miestneho PR manažmentu a promotion aktivít. Weastra pomohla zamestnať personál pre novootvorené prevádzky – konkrétne country managera, piatich riaditeľov pobočiek a ich zástupcov pre pobočky v Lučenci, Martine, Žiline, Zvolene a Trenčíne, ako aj účtovníčky a predajcov. V oblasti marketingu sa pri príprave kompletného konceptu otvorenia nových pobočiek prostredníctvom našej divízie „Weastra promotion“ ukázala naša bohatá skúsenosť s miestnymi trhmi ako neoceniteľná. Typické operatívne úlohy v rámci prípravy na otvorenie pozostávali z outdoor kampane na billboardoch a dopravných značkách, vonkajších promotion aktivít, ako napr. rozdávanie letákov hosteskami v centre mesta a nákupných centrách, ako aj prezentácie spoločnosti v regióne exkluzívnou limuzínou. V neposlednom rade bolo otvorenie propagované aj prostredníctvom najdôležitejších regionálnych médií, miestnych televíznych a rozhlasových staníc. V samotný deň otvorenia pobočky organizovala Weastra všetky aktivity vrátane programu (napr. aktivity v priestore pred pobočkou, súťaže, moderátor, DJ atď.), techniku, technické zariadenie, catering, letáky a oveľa viac. Pravidelné aktivity lokálnej firemnej prezentácie, ktoré Weastra pre svojho klienta organizuje ešte aj vsúčasnosti, zahŕňajú napr. mesačné letákové kampane, kampane na sezónne témy, ako aj prezentáciu na veľtrhoch ako napr. slovenský automobilový veľtrh v Bratislave a Nitre. Náš klient je plne spokojný s nami poskytovanými službami – pozrite si vyjadrenie priamo z úst prestaviteľa firmy Forstinger.