Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Marketingová stratégia pre slovenský futbalový klub vo vlastníctve zahraničného investora

Weastra spolupracovala so súkromným investorom pri realizácii úplne novej marketingovej stratégie pre slávny slovenský futbalový klub. Weastra sa aktívne zúčastňovala na príprave komunikácie s verejnosťou a marketingových aktivít ako je napr. hľadanie sponzorov, organizácia eventov, televízne reportáže a príprava stratégie hľadania alternatívnych príjmov. Hlavným cieľom bolo pripraviť klub na medzinárodnú súťaž v 2-4 ročnom horizonte.