Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Nastavenie procesov v logistike pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre prívesné vozíky a priemyselné vozidlá, sa rozhodla využiť naše služby na optimalizáciu nákladov a procesov.

weastra pre túto spoločnosť vybudovala supply chain manažment ako jednotný proces v spoločnosti a zoptimalizovala procesy v logistike.

Cieľom projektu bolo zefektívnenie postupov ako aj časová optimalizácia systému logistiky, a tiež zadefinovanie a zavedenie pracovných postupov a jasných pravidiel.

weastra na základe analýzy historických dát v logistike, rozhovorov s kľúčovými zamestnancami, trhových benchmarkov a vlastného know how vo výrobe, zoptimalizovala tok informácií a materiálu, vytvorila výrobné sklady, kanbanové zásobovanie pracovísk a nastavila fyzický a účtovný tok materiálu v rámci celej logistiky. weastra tiež zadefinovala a zaviedla pravidlá pre všetky procesy ako aj zoznam úloh, činností a zodpovedností pre každé stredisko a pracovné zaradenie v rámci oddelenia logistiky.

Výsledkom bolo vybudovanie kompletného logistického reťazca (dispozícia, plánovanie výroby, medzioperačná logistika, sklady, expedícia) a nastavenie systematického toku materiálu a informácií s ním súvisiacich tak, aby správny materiál, nedokončená výroba a výrobky boli v správnom čase, v správnom množstve na správnom mieste. weastra viedla implementáciu riešení až do úspešného konca.