Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Optimalizácia personálnej politiky pre významnú slovenskú spoločnosť v oblasti stavebníctva

weastra pomohla jednej z vedúcich slovenských stavebných spoločností optimalizovať a nastaviť personálnu politiku v rámci jednej z ich divízií prostredníctvom komplexného personálneho auditu.

weastra v spolupráci s vedením spoločnosti zadefinovala požiadavky na každé pracovné zaradenie v spoločnosti (profesionálne pracovné znalosti a zručnosti, osobnostné a psychologické danosti potrebné pre dané pracovné zaradenie).

Prostredníctvom celodňových development centier weastra vyhodnotila viac ako 50 zamestnancov divízie z rôznych úrovní riadenia a pracovných pozícií.

Vyhodnotenie bolo založené na psychologickom testovaní (GPOP – osobnostný test, test motivácie a test manažérskych zručností) a tiež na testovaní zručností a odborných vedomostí zamestnancov formou testov, skupinových úloh a rozhovorov s interným alebo externým prostredím.

Ako výstup weastra pripravila porovnanie medzi definovanými požiadavkami na každé pracovné zaradenie a skutočnými kvalitatívnymi danosťami zamestnanca na danej pozícii, zadefinovala rozdiely a riziká u každého jedného zamestnanca.

weastra tiež zadefinovala najperspektívnejšie talenty v spoločnosti a pre manažment pripravila návrh ich osobnostného rastu. Súčasťou výstupu bol tiež program osobnostného rastu v rámci spoločnosti prostredníctvom školení a kurzov – zadefinovaných individuálne a konkrétne pre každého zamestnanca.

Ako posledný krok projektu weastra dala štruktúrovanú spätnú väzbu všetkým zúčastneným zamestnancom so zameraním na ich silné a slabé stránky ako aj na odporúčania ohľadom osobnostného rastu každého z nich.