Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Podpora medzinárodnej televíznej spoločnosti pri rozvoji aktivít v strednej a východnej Európe

Svetový líder v televíznom vysielaní sa spolieha na odporúčania spoločnosti Weastra pre potvrdenie strategického smerovania v regióne strednej a východnej Európy. V prvej fáze mu naša analýza poskytla hĺbkové pochopenie sitácie okolo televízneho vysielania a elektronických médií v strednej a východnej Európe, ktoré je výborným predpokladom pre správne rozhodnutia. Pripravená analýza bola zároveň aj vstupom pre nasledujúcu fázu projektu – simuláciu potenciálnych scenárov budúceho vývoja trhu prostredníctvom interaktívneho workshopu za účasti vrcholového manažmentu. Tento prístup umožnil systematicky sa zaoberať celým spektrom rôznorodých alternatív a ich možným dopadom na aktivity rôznych trhových hráčov. V záverečnej fáze projektu sme pripravili konkrétne strategické odporúčania pre ďalšie úspešné pôsobenie v strednej a východnej Európe.