Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Podpora pre svetového lídra v oblasti digitálnych nahrávok a spracovania reči počas expanzie na slovenský trh

weastra pomohla svetovému lídrovi, ktorý pôsobí v oblasti digitálnych nahrávok a spracovania reči, pri jeho expanzii na slovenský trh. weastra poskytla klientovi administratívne a právne poradenstvo pri zakladaní spoločnosti v Bratislave, Slovensko.

Na základe pozitívnych výsledkov, sa klient rozhodol s nami pokračovať v spolupráci. Našou úlohou bolo nájsť pre klienta vhodné priestory podľa jeho požiadaviek ako aj poskytnúť podporu pri otvorení slovenskej pobočky vo všetkých právnych, administratívnych a účtovných záležitostiach.

weastra taktiež pomohla klientovi pri hľadaní kľúčových zamestnancov. Po dôkladnom prieskume všetkých kandidátov, sme odporučili tých kandidátov, ktorý najlepšie zodpovedali požiadavkám klienta.  Tento proces taktiež zahŕňal pomoc v rámci právnych záležitostí pri prijímaní nových zamestnancov.

Výsledkom tejto spolupráce bolo poskytnutie celého radu služieb, ktoré pomohli klientovi k tomu, aby zriadenie novej spoločnosti na Slovensku bolo rýchle, efektívne a v súlade so slovenskou legislatívou.

weastra aj naďalej spolupracuje so  svetovým lídrom a na mesačnej báze ho podporuje pri správe slovenskej pobočky.