Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Podporujeme nášho talianskeho klienta v zámere preraziť v českom zdravotníctve

Hĺbková trhová analýza, ktorú sme pre pripravili, významne pomohla talianskemu klientovi pri jeho expanzii do strednej Európy. Dostal do rúk mimoriadne užitočný nástroj na podporu a potvrdenie jeho strategických rozhodnutí pri rozvoji činnosti v stredoeurópskom priestore. Identifikovali sme kľúčové črty trhového vývoja, podrobne sme analyzovali rôzne typy služieb facility managementu vo verejných i súkromných nemocniciach a navrhli sme konkrétne kroky pre úspešný vstup na tento trh. České zdravotníctvo v súvislosti s prebiehajúcim procesom kompletnej modernizácie ponúka mnoho príležitostí. Možnosti financovania nemocničného vybavenia sú výborné, keďže hlavným cieľom práve prebiehajúcej reformy zdravotníctva je definitívne odstrániť dedičstvo štátom prevádzkovaného zdravotníctva ešťe z čias komunizmu. Veríme, že náš klient naskočil na tento rozbehnutý reformný vlak v správnom čase a že vyťaží z jedinečného potenciálu, ktorý sa mu tu ponúka.