Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Prieskum potenciálu trhu v oblasti enviromentálnych technológií pre rakúsku spoločnosť

Významná rakúska spoločnosť sa obrátila na spoločnosť weastra s projektom, ktorý má vydláždiť cestu pre rozvoj aktivít v oblasti enviromentálnych technológií. V prvom kroku sme pre nášho klienta pripravili analýzu 5 významných priemyselných odvetví v Poľsku, Českej republike a na Slovensku s cieľom preskúmať potenciálne podnikateľské príležitosti na týchto trhoch. Náš klient obdržal podrobné dáta o fungovaní a legislatívnom rámci daných odvetví.

Ďalej sme analyzovali možnú konkurenciu a identifikovali potenciálnych strategických partnerov v jednotlivých krajinách.

Následne sme pre nášho klienta vypracovali stratégiu vstupu na trh pre Poľsko,Českú republiku, Slovensko, ale aj iné krajiny strednej a východnej Európy. Spolupráca s nami priniesla nášmu rakúskemu klientovi skutočný obraz o možnostiach pre enviromentálne technológie v stredoeurópskom regióne, čo bolo kľúčové pre pomenovanie správnej vízie a navrhnutie stratégie pre ďalšie aktivity.