Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Rakúsky líder v oblasti logistických služieb expanduje na Slovensko

Na základe odporúčaní spoločnosti Weastra bude založená slovenská pobočka spoločnosti na čele s novým country manažérom. Náš klient, rakúskehy top hráč v oblasti logistiky, prijal toto strategické rozhodnutie po prezentácii výsledkov hĺbkovej analýzy o slovenskom dopravnom a logistickom trhu, ktorú sme pre neho pripravili. Práve táto analýza sa stala základným kameňom našej dlhodobej spolupráce. Poskytnuté výstupy a konkrétne odporúčania umožnili klientovi pochopiť špecifické možnosti ponúkané slovenským logistickým trhom a vzápätí prijať rozhodnutia, za akých okolností a akým konkrétnym spôsobom vstúpiť na tento trh. Odvetvová analýza bola kľúčovou v procese strategického rozhodovania o štarte nových aktivít v regióne strednej a východnej Európy. Považujeme to za prejav dôvery k našej znalosť miestnych podmienok a ocenenia kvality našej práce. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s naším spokojným klientom počas jeho prvých krokov na slovenskom trhu.

O samotnej odvetvovej analýze: popri stručnom prehľade podnikateľského prostredia na Slovensku, pripravená analýza poskytuje detailný náhľad na slovenský dopravný trh (letecká, železničná, cestná a riečna doprava) a podrobne analyzuje logistický trh, špedíciu a kontajnerovú prepravu; rovnako ako aj súčasných operátorov a potenciálnych zákazníkov. Oosobitne sa venuje právnym podmienkam pôsobenia dopravných subjektov na Slovensku.