Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Štandardizácia komponentovej výroby pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre prívesné vozíky a priemyselné vozidlá, sa rozhodla využiť naše služby na optimalizáciu nákladov a procesov.

Jedným z viacerých projektov pre túto spoločnosť bola optimalizácia výroby prostredníctvom štandardizácie komponentovej výroby s ohľadom na výrobné možnosti, logistické kapacity, náklady a čas.

V prvej fáze projektu weastra na základe hĺbkovej analýzy historických dát, predpokladanej výroby pre najbližšie obdobie, a na základe rozhovorov s kľúčovými zamestnancami stanovila varianty portfólia štandardizovateľných komponentov.

Ďalšia fáza projektu bola zameraná na stanovenie nákladovo optimálnych variant a optimálneho množstva a štruktúry komponentov. Jedným z výsledkov analýz, bolo stanovenie minimálnych skladových zásob jednotlivých komponentov a ich optimálnych výrobných dávok na základe logistických a výrobných kapacít.

Ďalším výsledkom projektu bolo zadefinovanie kompletnej metodiky a požiadaviek na zmeny v informačnom systéme, čo v budúcnosti výrazne uľahčí stanovovanie nových komponentov podľa aktuálnych potrieb a spoločnosti a požiadaviek efektivity výroby.

Nesporným prínosom je nielen zníženie nákladov na výrobu ale aj skrátenie dodacích lehôt pre zákazníka a odstránenie prestojov vo výrobe.