Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Stanovenie pracovných noriem a nastavenie reálnych kapacít pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre prívesné vozíky a priemyselné vozidlá, sa rozhodla využiť naše služby na optimalizáciu nákladov a procesov.

Jedným zo zásadných optimalizačných projektov bolo stanovenie pracovných noriem a nastavenie reálnych kapacít vo výrobe.

Cieľom projektu bolo nastavenie optimálnych pracovných kapacít vo výrobe, logistike a kontrole kvality s ohľadom na veľkosť a štruktúru výroby,  optimálne náklady a produktivitu práce.

V prvom kroku weastra zrealizovala audit výrobných, logistických a kontrolných procesov, v ktorom identifikovala hlavné a pridružené pracovné úkony pre jednotlivé pracovné zaradenia ako podklad pre realizáciu časových snímok na základe noriem REFA. Následne weastra zmapovala časovú štruktúru činností tak, že bolo zabezpečené štatistické zaznamenanie a dokumentácia časovej štruktúry činností.

V druhom kroku na základe výstupov zo snímkovania weastra nastavila reálne normy pre časy operácií a časy príprav, a stanovila potrebné zdroje a systémovú podporu pre zber dát, kontroling a reporting. Na základe stanovených noriem weastra pripravila modelovanie potrebnej kapacity pri zmene jedného alebo viacerých vstupujúcich alebo ovplyvňujúcich faktorov ako sú zloženie výroby, množstvá, jednotlivé smeny a podobne a modelovanie zvýšenia efektivity. weastra taktiež pripravila vstupy a zadanie pre naprogramovanie plánovacieho modulu v podnikovom softvéri a pripravila plánovací model v exceli na plánovanie kapacity logistiky a kontroly kvality pomocou ktorého bola možná projekcia dopadov zmien v navrhovaných oblastiach na výkon a náklady spoločnosti.

Výsledkom tohto projektu bolo nie len zvýšenie produktivity práce, zníženie prestojov, zvýšenie motivovanosti zamestnancov, ale aj presná znalosť kapacít pre potreby plánovania výroby, čo prispieva k skráteniu dodacích lehôt smerom k zákazníkovi.