Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Trhová analýza a podpora pri vstupe na trh pre americkú spoločnosť pôsobiacu v oblasti zdravotníctva

weastra pre svojho klienta, americkú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na diagnostiku v oblasti zdravotníctva, zrealizovala rozsiahlu trhovú analýzu v krajinách Maďarsko, Česká Republika a Slovensko.

Analýza odhalila príležitosti a riziká vstupu na tieto trhy. Identifikovali sme súčasnú a potenciálnu budúcu konkurenciu, potenciál zákazníkov ako aj súčasnú štruktúru trhu v týchto krajinách.  Poukázali sme na podstatné skutočnosti, ktoré sa týkajú rozdielov v právnych predpisoch, obmedzení v marketingu a reklame, budúcich trendov v oblasti diagnostiky a obchodných príležitostí. Výsledkom tejto trhovej analýzy bolo vypracovanie detailnej stratégie, v ktorej sme klientovi navrhli konkrétne kroky pre úspešný vstup na tieto trhy.

Na základe našich odporúčaní sa klient rozhodol pokračovať v procese vstupu na nové trhy a požiadal nás aj o pomoc pri výbere kľúčových zamestnancov pre všetky tri analyzované krajiny, Maďarsko, Českú Republiku aj Slovensko.