Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Trhová analýza pre nemeckého lídra v predaji podlahových krytín a parkiet

Vedúci predajca podlahových krytín v Nemecku sa pri overení potenciálu svojho vstupu na slovenský trh spoľahol na expertízu spoločnosti Weastra. Naša spoločnosť realizovala hĺbkovú štúdiu vrátane analýzy konkurencie, vývoja zahraničného obchodu, trendov v dopyte na miestnych trhoch, ako aj cenovej úrovne konkurenčných produktov. Výstupy analýzy slúili ako základ pre konkrétne odporúčania a ďalšie kroky. Štúdia sa tak stala dôležitým faktorom v klientovom rozhodovaní o ďalšom postupe expanzie.