Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


spolu sme to zvládli.


Našimi klientami sú prevažne stredné a veľké spoločnosti nielen zo Slovenska, ale aj západnej Európy a Škandinávie. Podporujeme ich v rôznych podnikateľských situáciách aj pri tých najambicióznejších plánoch. Či už optimalizácia procesov a nákladov, marketingové poradenstvo, rastové stratégie alebo expanzie na nové trhy, chceme im pomôcť dosiahnuť jediný cieľ: dlhodobý úspech ich podnikania.


Optimalizácia procesov na oddelení popredajného servisu zákazníkom

weastra optimalizovala tok procesov a dokumentácie s nimi súvisiacej u jedného z najväčších predajcov domácich spotrebičov na blízkom východe. weastra […]

Definovanie a implementácia zmien v ERP systéme pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre […]

Trhová analýza a podpora pri vstupe na trh pre americkú spoločnosť pôsobiacu v oblasti zdravotníctva

weastra pre svojho klienta, americkú spoločnosť, ktorá sa špecializuje na diagnostiku v oblasti zdravotníctva, zrealizovala rozsiahlu trhovú analýzu v krajinách Maďarsko, Česká […]

Optimalizácia personálnej politiky pre významnú slovenskú spoločnosť v oblasti stavebníctva

weastra pomohla jednej z vedúcich slovenských stavebných spoločností optimalizovať a nastaviť personálnu politiku v rámci jednej z ich divízií prostredníctvom […]

Štandardizácia komponentovej výroby pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre […]

Nastavenie procesov v logistike pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre […]

Optimalizácia procesov kontrolingu a ich implementácia pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre […]

Stanovenie pracovných noriem a nastavenie reálnych kapacít pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav […]

Identifikácia najrelevantnejších hráčov na poľskom, českom a slovenskom trhu pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti poskytovania podnikových služieb

weastra pomohla  jednej z vedúcich nadnárodných spoločností v oblasti poskytovania podnikových služieb (testovanie, meranie a certifikácia)  identifikovať poľský, český a […]

Optimalizácia procesov pre významnú slovenskú spoločnosť v oblasti stavebníctva

weastra pomohla zefektívniť a nastaviť procesy a tok dokumentácie u jednej v vedúcich stavebných spoločností na Slovensku prostredníctvom dôsledného auditu […]

Podpora pre svetového lídra v oblasti digitálnych nahrávok a spracovania reči počas expanzie na slovenský trh

weastra pomohla svetovému lídrovi, ktorý pôsobí v oblasti digitálnych nahrávok a spracovania reči, pri jeho expanzii na slovenský trh. weastra […]

Hľadanie partnerov pre nemeckého výrobcu v Bulharsku a Rumunsku

Významný nemecký výrobca domáceho a záhradného vybavenia pre domácich a profesionálnych majstrov, sa rozhodol využiť naše služby pri hľadaní nových partnerov […]

Podpora pre švajčiarsku spoločnosť počas expanzie na slovenský trh

Spoločnosť weastra poskytla právne poradenstvo švajčiarskej spoločnosti pri zakladaní pobočky na Slovensku. Tento projekt je zameraný podporu prvých krokov pre […]

Reštrukturalizácia a rastová stratégia pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Jedna z top spoločností na slovenskom trhu, ktorá sa zaoberá výrobov výplní otvorov a fasád, sa rozhodla využiť naše služby […]

Prieskum potenciálu trhu v oblasti enviromentálnych technológií pre rakúsku spoločnosť

Významná rakúska spoločnosť sa obrátila na spoločnosť weastra s projektom, ktorý má vydláždiť cestu pre rozvoj aktivít v oblasti enviromentálnych […]

Expanzia distribučnej siete

V rámci prvého kroku projektu expanzie, sme zmapovali český trh a identifikovali najvhodnejších lokálnych distribučných partnerov. Kľúčom k úspešnému zhodnoteniu […]

Podpora medzinárodnej televíznej spoločnosti pri rozvoji aktivít v strednej a východnej Európe

Svetový líder v televíznom vysielaní sa spolieha na odporúčania spoločnosti Weastra pre potvrdenie strategického smerovania v regióne strednej a východnej […]

Komplexná podpora expanzie pre spoločnosť Forstinger Handel und Service GmbH

Najväčší rakúsky maloobchodný predajca autopríslušenstva sa pri svojej expanzii na Slovensko spoľahol na služby spoločnosti Weastra. Tie zahŕňali na mieru […]

Rakúsky líder v oblasti logistických služieb expanduje na Slovensko

Na základe odporúčaní spoločnosti Weastra bude založená slovenská pobočka spoločnosti na čele s novým country manažérom. Náš klient, rakúskehy top […]

Podporujeme nášho talianskeho klienta v zámere preraziť v českom zdravotníctve

Hĺbková trhová analýza, ktorú sme pre pripravili, významne pomohla talianskemu klientovi pri jeho expanzii do strednej Európy. Dostal do rúk […]

Posilnenie pozície škandinávskeho výrobcu vzduchových filtrov v strednej Európe

V rámci projektu posilňovania na stredo- a východoeurópske trhy sme dvojfázovo podporili významného švédskeho výrobcu vzduchových filtrov. Uskutočnili sme rozsiahlu […]

Trhová analýza a poradenstvo pre švajčiarskeho lídra v recyklácii pri vstupe na trh

Weastra pre svojho švajčiarskeho klienta zamýšľajúceho vstúpiť na slovenský trh realizovala rozsiahlu trhovú analýzu slovenského sektoru odpadového hospodárstva. Hĺbková štúdia […]

Marketing a podpora predaja pre technológiu televíznej spoločnosti Unitec AG na Slovensku a v Českej republike

Weastra spúšťa jednu z najnovších technológií internetovej televízie vo východnej Európe v mene vlastníka tejto technológie Unitec AG so sídlom […]

Analýza vstupu na trh pre škandinávskeho lídra v sektore dopravnej bezpečnosti

Pre nášho nórskeho klienta, európskeho lídra v oblasti dopravnej bezpečnosti so širokým portfóliom zahŕňajúcim dopravné značenie a iné dopravné produkty, […]

Trhová analýza pre nemeckého lídra v predaji podlahových krytín a parkiet

Vedúci predajca podlahových krytín v Nemecku sa pri overení potenciálu svojho vstupu na slovenský trh spoľahol na expertízu spoločnosti Weastra. […]

Hľadanie distribučných partnerov pre amerického výrobcu rýchloobrátkového tovaru. Weastra pomáha tomuto klientovi vstúpiť na český a slovenský trh.

Weastra úspešne asistovala americkej spoločnosti pri vstupe na trhy strednej Európy a sprostredkovala jej kontakt s najvhodnejšími distribútormi a maloobchodnými […]

Marketingová stratégia pre slovenský futbalový klub vo vlastníctve zahraničného investora

Weastra spolupracovala so súkromným investorom pri realizácii úplne novej marketingovej stratégie pre slávny slovenský futbalový klub. Weastra sa aktívne zúčastňovala […]

Odpredaj patentu prelomovej chemickej inovácie

Weastra je strategickým partnerom Východoeurópskeho Výskumného Inštitútu pre predaj prelomovej chemickej inovácie v oblasti absorbentov a katalyzátorov. Spolupráca zahŕňala extenzívny […]