Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Definovanie a implementácia zmien v ERP systéme pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Významná výrobná strojárenská spoločnosť na slovenskom trhu s  medzinárodným pôsobením a obratom 17 mil. EUR, ktorá sa zaoberá výrobou náprav a bŕzd pre prívesné vozíky a priemyselné vozidlá, sa rozhodla využiť naše služby na optimalizáciu nákladov a procesov.

Jedným zo zásadných optimalizačných projektov bolo definovanie, riadenie a implementácie zmien v ERP systéme zvnútra spoločnosti.

weastra zadefinovala požiadavky na zmeny v existujúcom informačnom systéme na základe procesného auditu. V spolupráci s dodávateľom softvéru v spoločnosti metodicky riadila vývoj a implementáciu systému plánovania výroby na základe dostupnosti kapacít a materiálu s podporou rezervácie materiálu.

Na základe stanovenia pracovných noriem a nastavenia reálnej kapacity vo výrobe a logistike, weastra metodicky riadila implementáciu systému pre zber a vyhodnocovanie výrobných dát v reálnom čase.

weastra tiež viedla implementáciu a riadenie zmien v jednotlivých moduloch informačného systému a koordináciu spolupráce klienta a softvérovej spoločnosti formou projektového manažmentu.