Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Optimalizácia procesov na oddelení popredajného servisu zákazníkom

weastra optimalizovala tok procesov a dokumentácie s nimi súvisiacej u jedného z najväčších predajcov domácich spotrebičov na blízkom východe.

weastra uskutočnila audit s cieľom zmapovať existujúce procesy, organizačnú štruktúru, existujúce zdroje a ich využitie ako aj stávajúce manažérske postupy na oddelení. Identifikovala potenciál pre zlepšenia v oblasti zákazníckej orientácie, rýchlosti obsluhy a efektívnosti súčasne využívaných nástrojov a metodík. Na základe auditu weastra pripravila nový dizajn procesov na oddelení, s ohľadom na miestnu kultúru a pomery a tiež predložila kalkuláciu potrebných zdrojov pre dosiahnutie stanovených cieľov spoločnosti v danej oblasti. weastra tiež pripravila zmeny v organizačnej štruktúre oddelenia s jasným nastavením kompetencií v rámci oddelenia ako aj kompetencií oddelenia voči iným oddeleniam v spoločnosti. Ako základný a najdôležitejší prvok implementácie zmien weastra zhotovila nový formát dokumentácie, nástrojov a manuálov postupov pre každý z novo zadefinovaných procesov.