Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Optimalizácia procesov pre významnú slovenskú spoločnosť v oblasti stavebníctva

weastra pomohla zefektívniť a nastaviť procesy a tok dokumentácie u jednej v vedúcich stavebných spoločností na Slovensku prostredníctvom dôsledného auditu procesov a existujúcej príslušnej vstupnej a výstupnej dokumentácie pre jednotlivé procesné kroky a ekonomicky optimálneho nastavenia procesov pre rôzne typy zákaziek.

weastra ako výstup odovzdala nastavenie pravidiel, pre všetky firemné procesy a zoznam úloh, činností a zodpovedností pre jednotlivé pracovné zaradenia. Tiež pripravila formu a obsah vstupujúcej a výstupnej dokumentácie pre každý procesný krok v závislosti od jednotlivých typov zákazok a to nielen z projektového ale aj z realizačného, účtovného a kontrolingového hľadiska.

Pre výraznejšie zefektívnenie a optimalizovanie postupov s cieľom skvalitniť a zlepšiť tok informácií ako aj znížiť chybovosť a prepojiť rôzne zdroje dnešných informačných systémov a nástrojov weastra tiež vytvorila a zdokumentovala požiadavky na nový komplexný informačný systém so zadefinovaním konkrétnych modulov a postupov