Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Posilnenie pozície škandinávskeho výrobcu vzduchových filtrov v strednej Európe

V rámci projektu posilňovania na stredo- a východoeurópske trhy sme dvojfázovo podporili významného švédskeho výrobcu vzduchových filtrov. Uskutočnili sme rozsiahlu analýzu troch stredoeurópskych trhov v 6 sektoroch (automobilový, farmaceutický a potravinársky priemysel, facility management, nemocnice a vzduchotechnika), aby sme odhalili potenciál predaja na Slovensku, v Čechách a Maďarsku. Zamerali sme sa na kvantifikáciu veľkosti a potenciálu jednotlivých trhov, zmapovanie potrieb a očakávaní zákazníkov, cenových hladín a ďalšie kitériá. Vďaka nášmu angažovanému prístupu sme sa osobne stretli s konkurenčnými subjektmi, potenciálnymi klientami ako aj odborníkmi z jednotlivých sektorov, ktorí nám pomohli odhaliť praktické aspekty fungovania jednotlivých trhov, ich potenciál a aktuálne trendy. Na základe týchto zistení sme s našim klientom ďalej konzultovali strategické a operatívne odporúčania ohľadom zmien v distribučných kanáloch. Zároveň sme pripravili marketingovú stratégiu na lepšie využitie potenciálu, ktorý ponúka stredoeurópsky región.