Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Reštrukturalizácia a rastová stratégia pre významnú slovenskú výrobnú spoločnosť

Jedna z top spoločností na slovenskom trhu, ktorá sa zaoberá výrobov výplní otvorov a fasád, sa rozhodla využiť naše služby pre optimalizáciu nákladov a procesov ako aj na zvýšenie obratu.

V prvej časti projektu bol urobený hĺbkový audit spoločnosti, ktorý zhodnotil súčasnú situáciu v oblasti nákladov a nosných procesov. Rozhovory s kľúčovými zamestnancami a analýza interných dát pomohla odhaliť úzke miesta v procesoch ako aj v nákladovej štruktúre, ktoré znižovali efektívnosť nákladov a produktivitu práce. Prostredníctvom detailnej analýzy jednotlivých nákladových center sme vyčíslili potenciál úspor. Na základe týchto výsledkov sme navrhli prioritné oblasti a konkrétne opatrenia pre zlepšenie productivity práce a optimalizáciu nákladov.

Ďalšia časť projektu bola zameraná na implementáciu navrhnutých opatrení u nášho klienta. Podporujeme zodpovedných zamestnancov pri komunikácii zmien v spoločnosti a potrebných krokov. Poskytujeme im koučing pre rýchle a kvalitné uvedenie týchto opatrení do chodu spoločnosti. Nastavili sme kontrolné mechanizmy, ktoré nášmu klientovi pomôžu udržať náklady pod kontrolou a zvyšovať produktivitu práce.

Paralelne k optimalizácii a reštrukturalizácii sme pre nášho klienta navrhli stratégiu pre rast obratu na Slovensku a v Českej republike. Postavili sme ju na základe spoľahlivých a relevantných informácií o potriebách a očakávaní zákazníkov, imidžu spoločnosti ako aj konkurencie, ktoré sme získlali prostredníctvom hĺbkovej analýzy trhu. Na základe trhového potenciálu pre obidve krajiny sme pripravili strategický marketingový plan v rátane rámcového rozpočtu. Aj v tejto oblasti poskytujeme podporu a koučing zodpovedným za implementáciu marketingovej stratégie.

Sme presvedčení, že opatrenia na optimalizáciu nákladov a procesov ako aj na zvýšenie obratu prinesú nášmu klientovi konkrétnu merateľnú hodnotu v podobe zlepšenia hospodárskeho výsledku.