Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Trhová analýza a poradenstvo pre švajčiarskeho lídra v recyklácii pri vstupe na trh

Weastra pre svojho švajčiarskeho klienta zamýšľajúceho vstúpiť na slovenský trh realizovala rozsiahlu trhovú analýzu slovenského sektoru odpadového hospodárstva. Hĺbková štúdia analyzovala v záujme naplánovať stratégiu vstupu do najsľubnejších segmentov rôzne odpadové kategórie (komunálny odpad, druhotné suroviny, nebezpečný odpad atď.). Následne boli jej závery zahrnuté do konkurenčnej analýzy vrátane miestne špecifických mechanizmov, trhového vývoja a budúcich trendov, identifikácie kľúčových hráčov a odporúčaní pre vstup na slovenský trh. Weastra v nadväznosti na vypracovanú analýzu podporila svojho klienta aj v rámci obsiahlej druhej fázy projektu – celého procesu vstupu na slovenský trh. Táto fáza zahŕňala návrh a implementáciu podnikateľského plánu vrátane založenia dcérskej spoločnosti klienta na Slovensku, rokovania s obecnými inštitúciami a výber najvhodnejšieho miesta pre výstavbu budúceho závodu. Projekt sa realizoval v jedinečne rastúcom odvetví, ktorému sa od slovenskej vlády, ako aj zo strany Európskej únie v súčasnosti dostáva veľká pozornosť.