Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Reference projects with our clients in CEE region

prínosná a úspešná spolupráca.

Žiadne prázdne sľuby, vždy konkrétna pridaná hodnota

Našim merítkom je Váš úspech. Preto vždy sľúbime iba to, čo vieme splniť v najvyššej kvalite. Inak by sme sa do spolupráce ani nepúšťali. Naším princípom je poskytovať merateľnú pridanú hodnotu. Veríme, že to z nás robí spoľahlivého a dôveryhodného partnera.

Žiadne skryté podmienky a dodatky pod čiarou

Transparentnosť voči klientovi ako aj v rámci našej spoločnosti je jednou z našich základných hodôt. Základným pilierom našej spolupráce je vzájomná dôvera.

Vždy najvyššia kvalita a profesionálny prístup

Neuspokojíme sa s ničím iným, len s najlepšími možnými službami pre našich klientov. Profesionálny prístup k nášmu klientovi a jeho potrebám je pre nás základným štandardom.


Marketing a podpora predaja pre technológiu televíznej spoločnosti Unitec AG na Slovensku a v Českej republike

Weastra spúšťa jednu z najnovších technológií internetovej televízie vo východnej Európe v mene vlastníka tejto technológie Unitec AG so sídlom v Lichtenštajnsku. Technológia umožňuje verejným a súkromným portálom a firemným webstránkam vysielať v reálnom čase videá akéhokoľvek formátu, a to aj pri pomalšom internetovom spojení. Unitec AG je európskym lídrom na trhu internetovej televízie.