Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Optimalizacia_nakladov_a_procesov

Čo budeme robiť

Dôkladne zanalyzujeme Vaše náklady a nájdeme skryté rezervy. Na základe informácií z trhu odhalíme potenciál pre rast Vašich tržieb. Navrhneme konkrétne kroky , ktoré prinesú zlepšenie hospodárskeho výsledku. Pomôžeme Vám ich uviesť do praxe.

Prínosy pre Vašu spoločnosť

  • zníženie nákladov na optimum bez rozvrátenia Vašej spoločnosti
  • zvýšenie tržieb a zlepšenie imidžu na trhu
  • možnosť sústrediť sa na profitabilné produkty, aktivity a procesy
  • efektívne vysporiadanie sa so zmenami na trhu
  • udržanie kvalitných zamestnancov v spoločnosti
  • výhodná východisková pozícia pre budúci rast

optimalizácia nákladov a Vášho podnikania.

V turbulentných časoch je najdôležitejšie mať spoľahlivého partnera, ktorý má tú správnu expertízu a vie účinne podporiť pri zavádzaní potrebných zmien. Prostredníctvom optimalizácie nákladov a procesov Vám pomôžeme vrátiť sa na cestu k úspechu a položiť dobré základy pre budúci rast.


Zlepšenie hospodárskeho výsledku

Vaše fixné náklady ako aj situácia na trhu Vás tlačia do zhoršovania výsledkov Vašej spoločnosti. Potrebujete urobiť správne a veľakrát ťažké rozhodnutia, ako tento vývoj zvrátiť. Pomôžeme Vám nájsť ten správny recept pre Vašu spoločnosť. Dôkladne zanalyzujeme Vaše náklady a nájdeme skryté rezervy. Zistíme skutočnú profitabilitu Vašich produktov, predajných kanálov a zákazníkov. Na základe detailných informácií o trhovej situácii, zákazníkoch a konkurentoch odhalíme potenciál pre rast Vašich tržieb, nielen na existujúcich ale aj na nových trhoch. Navrhneme konkrétne kroky pre zefektívnenie nákladov a zvýšenie obratu, ktoré Vašej spoločnosti prinesú zlepšenie hospodárskeho výsledku. Aby ste znovu vykročili tou správnou cestou k dlhodobému úspechu.

Zefektívnenie fungovania Vašej spoločnosti

Už ste urobili všetko možné pre zníženie nákladov na optimum a Vaši konkurenti stále ponúkajú nižšie predajné ceny? V takejto situácii sa Vaša spoločnosť potrebuje zamerať na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov na kvalitu. Zistíme, kde sú úzke miesta v nosných, podporných i manažérskych procesoch vo Vašej spoločnosti. Predostrieme konkrétne návrhy na ich odstránenie. Na základe zmien v procesoch navrhneme najvhodnejšiu organizačnú štruktúru a vypočítame, koľko Vás bude stáť. Nastavíme činnosti, kompetencie a zodpovednosť jednotlivých oddelení tak, aby sa Vaši zamestnanci mohli sústrediť na svoju hlavnú pracovnú náplň a prinášať reálne výsledky. Prostredníctvom personálneho auditu zhodnotíme, ako do novej organizačnej štruktúry zapadajú Vaši súčasní pracovníci. Vytvoríme efektívny a motivačný odmeňovací systém, založený na dosahovaní stanovených cieľov.

Implementácia – najdôležitejší krok k úspechu

Naše rady pomôžu našim klientom k úspechu len vtedy, ak sa účinne uvedú do praxe. Na základe výsledkov predošlých hĺbkových analýz a z nich vyplývajúcich konkrétnych odporúčaní spoločne vypracujeme implementačný plán pre jednotlivé opatrenia. Podporíme Vás pri ich komunikácii zamestnancom aj investorom. Poskytneme účinnú podporu a coaching kľúčovým zamestnancom, ktorí ich budú uvádzať do praxe. Efektívna implementácia tých správnych opatrení Vám umožní vstúpiť do novej éry, v ktorej položíte zdravé základy pre dlhodobé úspešné podnikanie.