Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Manazment_expanzie_na_nove_trhy

Čo budeme robiť

Na základe hĺbkových analýz a našej lokálnej expertízy pripravíme najvýhodnejšiu expanznú stratégiu. Poradíme Vám, či kúpiť konkurenta alebo radšej investovať do rozvoja vlastných kapacít. Povieme Vám, kde presne by mali byť Vaše pobočky, aby ste boli svojim zákazníkom po ruke. Pomôžeme Vám so založením spoločnosti a s tým spojenou administratívou. Nájdeme Vám kľúčových zamestnancov pre úspešný štart Vašich aktivít.

Prínosy pre Vašu spoločnosť

  • rýchla a profitabilná expanzia aktivít na nové trhy
  • merateľný prínos a efektívna kontrola investícií
  • rýchly prístup k lokálnemu know-how
  • kompletné administratívne úkony na kľúč
  • jeden kompetentný partner pre všetky potrebné operatívne kroky

vstup na nové trhy.

Urobiť prvé krôčky na novom trhu býva niekedy to najťažšie. Mnohé spoločnosti premrhajú veľa času a peňazí práve pri expanzii. Prečítajte si, ako Vás môžeme podporiť a zabezpečiť rýchly a efektívny vstup na nové trhy v strednej a východnej Európe.


Stratégia pre vstup na nové trhy

Aj ja sa chcem zapojiť do hry!
Rozumná expanzná stratégia zaručí, že Váš úspech na novom trhu bude zároveň aj dlhodobo udržateľný. Pri tvorbe stratégie pre vstup na nové trhy nielenže vychádzame z konkrétnych potrieb Vašej spoločnosti ale zároveň aj staviame na skvelých kontaktoch a detailnej znalosti lokálnych špecifík. Pomôžeme Vám rozhodnúť sa, či na trh vstúpiť s lokálnymi partnermi alebo samostatne. Podporíme Vás pri nadväzovaní kontaktov s kľúčovými hráčmi na trhu.

Hľadanie lokality

Už ste niekedy počuli o meste Walbrzych?
Pravdepodobne asi nie. Práve preto podporujeme našich klientov pri výbere správneho miesta na realizáciu ich aktivít. Pretože my vieme, kde prinesú najvyšší úžitok. (Mimochodom, Walbrzych je špeciálnou ekonomickou zónou na juhu Poľska blízko českých hraníc. Sústreďuje sa tam hlavne automobilový a plastový priemysel. Vedeli ste o tom?)

Založenie spoločnosti a administratívna podpora

Miestnosť 25, 3. poschodie?
My presne vieme, čo a kde treba zorganizovať s úradmi a miestnou samosprávou. Pomôžeme Vám pri všetkom, čo súvisí s jednaním s úradmi, napr. preklady dokumentov, registráciu Vašej spoločnosti a v prípade potreby aj pri sprostredkovanie ekonomického a právneho poradenstva či notárskych služieb.

Hľadanie zamestnancov

„Nakoniec je všetko aj tak iba o ľuďoch“,
povedal raz jeden múdry podnikateľ. Pomôžeme Vám nájsť tých správnych zamestnancov za primeraných lokálnych podmienok. Rýchlo a efektívne. Chcete inzerovať pozíciu? Alebo si radšej otestujeta kandidátov v assessment centrách, ktoré pre Vás pripravíme a povedieme? To už je iba na Vašom rozhodnutí…