Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
High quality local CEE market analysis

Čo budeme robiť

Získame informácie o trhoch, hráčoch a ich vývoji od zákazníkov, konkurentov a expertov na trhu, ako i zo štatistík a analýz. Identifikujeme aktuálnu veľkosť a potenciál trhu. Pomocou metódy war gaming Vám pomôžeme pochopiť ďaľšie možné kroky Vašich konkurentov a zistíme, ktorá pozícia na trhu je najvýhodnejšia z dlhodobého a krátkodobého hľadiska. Nastavíme firemné ciele a stratégiu na ich dosiahnutie.

Prínosy pre Vašu spoločnosť

  • vybudovanie si významného postavenia Vašej spoločnosti na trhu
  • schopnosť proaktívne jednať pri zmenách trhových podmienok
  • prístup ku kvalitným informáciám o trhu a konkurentoch
  • hlbšie pochopenie aktuálnej situácie a možností Vašich konkurentov, projekcia ich ďaľších krokov a následných zmien na trhu
  • hlbšie pochopenie preferencií Vašich súčasných a potenciálnych zákazníkov

trhové analýzy a oveľa viac.

Detailná znalosť trhu je nepostrádateľná pre dosahovanie Vašich cieľov. Každý cent zaplatený za kvalitnú hĺbkovú trhovú štúdiu je dobre investovaný len vtedy, ak zaň dostanete konkrétne odporúčania.

 

Analýza trhového potenciálu

Show me the money!
V konečnom dôsledku všetko točí iba okolo tohto cieľa. Avšak nájsť správnu odpoveď na dynamicky sa meniacom trhu môže byť pre Vás bez adekvátnych znalostí ťažké. My sme pre Vás ten správny partner: kompetentný, spoľahlivý a konkrétny. Neponúkame len všeobecný opis súčasnej trhovej situácie. Poskytujeme kvantitatívne a kvalitatívne analýzy trhového potenciálu konkrétne pre Vaše výrobky a služby.

Analýza zákazníkov

Náš zákazník – náš pán
Pomôžeme Vám pochopiť konkrétne potreby a očakávania Vašich zákazníkov. Naše analýzy nákupného správania, nákupných objemov a produktov na základe informácií z prvej ruky Vám pomôžu prilákať nových zákazníkov a v plnom rozsahu uspokojiť tých súčasných.

Konkurenčná analýza

Žiadne prekvapenia prosím
Všetko o hráčoch na trhu a ich správaní, cenových hladinách, spotrebiteľskom vnímaní. Poskytneme Vám komplexný pohľad na aktuálne dianie na trhu a jeho možný ďalší vývoj. Spoločne pripravíme adekvátne nástroje, ako výjsť z konkurenčného boja víťazne.

Benchmarking

Učiť sa od najlepších
Možno budete prekvapení, že tie isté situácie sa dajú riešiť mnohorakými spôsobmi. Pomôžeme Vám porovnať sa s relevantnou konkurenciou a vyvodíme konkrétne návrhy pre zlepšenie Vašej pozície. A učiť sa dá aj od spoločností mimo Vašej brandže.

Trhové štúdie

Pochopte súvislosti medzi trhmi na základe informácií z prvej ruky – nielen údajov zo štatistických ročeniek
Projekty v rôznych krajinách strednej a východnej Európy nám umožňujú pracovať s kvalitnými informáciami – poznáme relevantných expertov, kľúčových hráčov a ich stratégie, ich spôsob myslenia a rozhodovania. Vďaka našej lokálnej expertíze poskytujeme výnimočné informácie o trhu, ktoré zachytávajú reálne trendy vývoja v regióne. Pozrite si naše najnovšie trhové štúdie v najdôležitejších a najpotenciálnejších sektoroch v regióne strednej a východnej Európy.