Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Prime market intelligence in leading and aspiring sectors in CEE markets

o našich najnovších trhových štúdiách.

„Televízia v regióne strednej a východnej Európy” (dátum publikácie: December 2008) je posledná trhová analýza, ktorú Weastra vypracovala, tentokrát o rôznorodom televíznom trhu naprieč strednou a východnou Európou. Štúdia sa venuje trom televíznym segmentom Vysielanie, Distribúcia a Reklama v 5 stredoeurópskych krajinách, a to Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Televízny trh každej z týchto krajín je analyzovaný prečítať viac »

„Facility Management v regióne V4“ (dátum publikácie: August 2008) obsahuje všetky relevantné údaje o poskytovaní služieb facility managementu na trhoch Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Analyzuje najčerstvejšie trhové údaje prečítať viac »


weastra.

marketingové štúdie.

Znalosti a skúsenosti na lokálnych trhoch. Jedinečná znalosť miestnych trhov, momentálne najvýznamnejších ale aj rozvíjajúcich sa sektorov naprieč strednou a východnou Európou.


weastra.

oddelenie market intelligence.

Oddelenie market intelligence spoločnosti Weastra poskytuje prvotriedne trhové informácie o momentálne najvýznamnejších ale aj rozvíjajúcich sa sektoroch naprieč regiónom strednej a východnej Európy. Naša detailná znalosť trhov je kľúčom k zberu a hĺbkovej analýze trhových informácií v priamej interakcii s najdôležitejšími hráčmi na trhu. Grass-root výskumný nástroj v kombinácii s dôkladne vypracovanou metodológiou vrátane analýzy kvantitatívnych, ako aj kvalitatívnych údajov, Vám ponúka konkrétny náhľad na reálny stav skúmaného trhu: najnovší vývoj trhu, jeho top hráči, trendy do budúcnosti – weastra Vám zaistí znalosť konkurencie v strednej a východnej Európe, aby sme naštartovali Váš úspech v tomto dynamickom regióne.