Weastra strategic consulting partnerBusiness consulting services
Vyhladavanie_partnerov_cielov_pre_fuzie_akvizicie

Čo budeme robiť

Spoločne zostavíme kritériá, ktoré by mali Vaši potenciálni obchodní partneri alebo budúce akvizičné ciele spĺňať. Na základe trhových analýz a našej lokálnej expertízy identifikujeme zaujímavé spoločnosti. Zhodnotíme ich prínos pre Vaše strategické ciele a zostavíme rebríček tých najvhodnejších. Pomôžeme Vám pri rokovaniach s nimi. Pri akvizícii Vám pripravíme stratégiu ďalšieho rozvoja kúpenej spoločnosti.

Prínosy pre Vašu spoločnosť

  • správni, spoľahliví a kompetentní obchodní partneri, distribútori resp. strategicky výhodná kúpa spoločností pre posilnenie Vašej pozície
  • informované a správne rozhodnutia na základe spoľahlivých a včasných informácií
  • úspora času a prostriedkov na budovanie vzťahov iba s vhodnými spoločnosťami

vyhľadávanie partnerov

a akvizičných cieľov.

Vedieť s kým robiť biznis. Správni partneri a distribútori sú základom pre dosahovanie nielen obratových cieľov. Pomôžeme Vám nájsť tých najvhodnejších, či už s nimi budete spolupracovať alebo si pomocou strategických akvizícií vylepšíte trhovú pozíciu.


Commercial Due Dilligence

Najvyššia pridaná hodnota za investované peniaze
Pripravíme pre Vás komplexné podklady s relevantnými informáciami pre rozhodovanie o akvizícii. Analyzujeme situáciu a urobíme projekciu vývoja pre dané odvetvie a trhové podmienky. Preskúmame business model akvizičného cieľa a jeho postavnenie na trhu. Na základe týchto hĺbkových analýz pripravíme strategické odporúčania pre budúci rozvoj predmetnej spoločnosti ako aj pre Vašu akvizíciu. To aby ste nekupovali mačku vo vreci.

Vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov/distribútorov

Bez kompetentných partnerov bude Vaša spoločnosť skôr stagnovať ako prosperovať. Pomôžeme Vám nájsť takých, ktorí spĺňajú Vaše potreby a kritériá.

Vyhľadávanie akvizičných cieľov

Chcete si posilniť trhovú pozíciu prostredníctvom kúpy zaujímavého konkurenta alebo dodávateľa? Spomedzi všetkých trhových hráčov nájdeme tých zaujímavých a pripravíme zoznam tých najsľubnejších.

Shortlisting a strategický výber cieľov

Hneď zásah do čierneho!
Predvyberieme pre Vás tie akvizičné ciele, ktoré majú najväčší potenciálny prínos pre Vašu spoločnosť. Spolu vytvoríme kritériá, ktoré ideálny akvizičný cieľ musí spĺňať. Odporučíme Vám subjekty, ktoré Vás strategicky posilnia. Správne rozhodnutie Vám pomôže vyhrať v konkurenčnom boji.